Groningen Suiker Unie

Producent Suiker Unie is volop in ontwikkeling. Er wordt niet alleen gewerkt aan uitbreiding van de waterzuiveringsinstallatie (na wassing van de suikerbieten), ook de capaciteit van de biogasinstallatie wordt vergroot. Om alle processen (weer) onderling te kunnen verbinden, installeerden wij HDPE leidingsystemen voor het transport van water en slib. Uitgangspunt voor het totale project was de voortgang van het dagelijkse productieproces. Door goed wederzijds overleg hebben wij dit project tot ieders tevredenheid kunnen realiseren.