Joure Gebroeders Van Der Lee

wegoverspanning, joure, VanDerLee,

Aannemer Gebroeders Van Der Lee realiseert een groots project in Joure. Nevenproject bij de aanleg van knooppunt Joure (verbinding A6 en A7), is de verdieping van de Langweerder Wielen. In goed overleg met Gebroeders Van Der Lee, hebben wij er in korte tijd voor kunnen zorgen dat schepen kunnen baggeren en dat het gewonnen zand wordt vervoerd naar het zand depot van het project. Van daaruit wordt het zand gebruikt voor de aanleg van weg dek, rotonde en fly-overs. Het leidingsysteem dat wij aanlegden bestaat uit HDPE buizen met lengten van 20 meter, diverse wegoverspanningenen pompaansluitingen. Water en zand overbruggen zo een afstand van maar liefst 6 kilometer.